UBYTOVNA
TJ SOKOL VÍCENICE
U NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU

TURISTICKÁ UBYTOVNA
TJ SOKOL VÍCENICE
č.p. 126
Vícenice u Náměště nad Oslavou
675 71 Náměšť nad Oslavou

721 709 833
info@ubytovnavicenice.cz

Tipy na výlet

Chráněná oblast údolí řeky Oslavy a Chvojnice - překrásná, turisticky velmi přitažlivá oblast s turisticky značenými cestami.

Po červené - "Totemová stezka"
Výchozím místem do údolí řeky Oslavy je Náměšť nad Oslavou - od vlakového nádraží vede červená turistická značka po levém břehu řeky. Prochází kolem Vlasákovy hájenky, ze kterou začíná nejromantičtější část pochodu - peřejnatý úsek Divoké Oslavy s množstvím balvanů. Cesta vede po skalách a za vyššího stavu vody je neprůchozí. Z údolí stoupá vrstevnicová stezka až ke zbytkům hradu Lamberk, jehož majitel Jan Sokol bojoval s Janem Žižkou u Grunwaldu proti řádu německých rytířů. Cesta pak sestoupí dolů na tzv. "dlouhou" Oslavu a vede dál až na Skřipinu, pak stoupá ke zbytkům hradu Kraví Hora. Potom prudce sestoupí do údolí Chvojnice, přejde přes lávku na Senoradský mlýn a pokračuje na vyhlídku Panorama. V polovině stoupání je odbočka ke zbytkům Ketkovického hradu. Dále je možno pokračovat přes Ketkovice do Rapotic na nádraží.

Po zelené
Cesta na druhém břehu Oslavy je značena zelenou značkou. Vede přes vyhlídku Křišťálov do Zňátek a potom dolů k řece naproti "Vlasákovi". Přes Čertův můstek stoupá nahoru na vyhlídku. Údolí je zde hluboké 120 m a na protější straně jsou vidět zbytky hradu Lamberk. Dále vede na Gloriet, vyhlídku Dlouhá Oslava až k rekreačnímu středisku Vlčí kopec. Z Vlčího kopce pokračuje cesta až na Skřipinu a k Senoradskému mlýnu.

Po modré
Do údolí Chvojnice vede modrá značka z Kralic nad Oslavou, kde je možno navštívit Památník Bible Kralické. Cesta vede údolím říčky, kterou je nutno občas přebrodit, okolo Černé Hory, skalního útesu Kozí Hřbet a Výřích skal pod Kraví Horu, kde se připojuje již výše popsaná červená trasa směrem na Ketkovice.

TŘEBÍČ - Památky UNESCO

Bazilika sv. Prokopa
Třebíčský benediktinský klášter, založený moravskými údělnými knížaty Oldřichem Brněnským a Litoldem Znojemským, byl vystavěn někdy v letech 1101 – 1104. V dobách intenzívní stavební činnosti, kterou třebíčské opatství vyvíjelo takřka po celé 13. století, nahradil dřevěné stavby kláštera kámen a objekt byl rovněž...

Židovská čtvrť
O přítomnosti židovského etnika v Třebíči, příp. v jejím nejbližším okolí, máme zprávy již z 1. pol. 14. století (1338) a z počátku 15. stol. (před 1410), avšak o početnosti ani usídlení (Podklášteří) tehdejší židovské komunity nemůžeme říci nic určitého. Na prahu raného novověku vypověděl Židy z panství Jan Jetřich...

Židovský hřbitov
Jeden z největších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v České republice, který sloužil až do nedávné doby. Nachází se na severní straně Hrádku a stoupá k němu dlouhá a klikatá vozová cesta. V písemných pramenech je poprvé zmiňován, i když nepřímo, roku 1636 v souvislosti s vrchnostenským nařízením o pohřbívání...

Pivovar Dalešice - PIVOVAR FILMOVÝCH POSTŘIŽIN

Již více než třistapadesát let zdobí poklidnou obec Dalešice ležící 20 km jižně od Třebíče pivovar, který si každého získá svým kouzlem. Návštěva tohoto jedinečného místa se podobá cestování časem - najednou se ocitnete v době Rakouska-Uherska, živě si představujete pivovarský provoz a vdechujete voňavý vzduch. Není to iluze - vůně linoucí se z varny dává vědět, že se v pivovaru zase po dlouhých letech vaří tradičním způsobem to nejlepší české pivo.

Náměšť nad Oslavou - Státní zámek

Renesanční zámek přestavěný z původně gotického hradu. Do r. 1945 patřil rodu Haugwitzů, pak sloužil jeko letní sídlo prezidenta Beneše, a dnes je v něm umístěna rozsáhlá kolekce tapisérií ze 16. - 19. stol.
Prohlídky:
Duben a říjen 9.00 - 16.00 pouze o So, Ne a st. svátcích (objednané organiz. skupiny i ve všední dny).
Květen, červen, září 9.00 - 17.00 kromě Po.
Červenec - srpen 9.00 - 18.00 kromě Po.
tel. 568 620 319

Cyklostezky

Velké Meziříčí (bohaté kulturní památky). Žlutá značka - Nesměřské údolí - Eliášova myslivna (rekreační středisko - zajímavá peřej) - obec Oslava (krytý dřevěný most) - Panský mlýn - odbočka ke zřícenině Dubu - návrat k Panskému mlýnu - a silnicí do Tasova (vila básníka Demla, dva hřbitovní pomníky sochaře Bílka, barokní kostel) - silnicí do Vanče - zelenou značkou do Naloučan (smírčí kříže - např. ve zdi u silnice) - silnicí k Jedovskému mlýnu - červenou značkou do Náměště.

Náměšť - památky. Po silnici na Otradice, u křižovatky Kralice-Jinošov vchodem do obory Schenwald (empírový nepřístupný zámek, v oboře četné pavilony) - brankou do Jinošova (gotický kostel) - silnicí na Velkou Bíteš k Jinošovské myslivně - SZ k rybníku Bělizna (koupání, občerstvení) - červenou značkou Klusáckou alejí (pomník posledního vlka) - záp. na Jindřichov - polní cestou nebo silnicí do Jestřebí - podél potoka do Jasenice (ranně gotická kaple, místní naivní plastiky, románský hornický kostelík) - podél říčky Jasinky do Naloučan (za vyššího vodního stavu čikovskou silnicí do Naloučan) (smírčí kříže - jeden ve zdi u silnice) - silnicí směr Náměšť k Jedovskému mlýnu - odtud do Náměště po červené značce - varianta: z Jindřichova odbočka na Velkou Bíteš (dvoulodní gotický kostel pevnostního typu)

Náměšť - Zelenou do Zňátek - zelenou do údolí Oslavy - přes Čertův můstek opět z údolí (pomník hajného Czepla) - po zelené na Vyhlídku a Gloriet.

1. varianta (méně namahavá): - ze Zňátek polní cestou do Sedlece - kolem Sedlecké hájovny na zelenou - na Vyhlídku a Gloriet
2. Z Vyhlídky možnost odbočení po zelené přes Sedlecký hrad až k řece Oslavě - až pod skálu se zřícenou Lamberka na levém břehu
Z Glorietu v každém případě záp. na asfaltovou svážnou a stále po ní JZ přes dva potoky - za druhým z nich JV kolem Hraběcí studánky na Haugwitzovu alej - a po modré na Vlčí kopec. Z Vlčího kopce po modré zpět - dále na Zelený kopec (ampírová rozhledna Babylon) - modrou do Mohelna (hadcová step) Z Mohelna silnicí zpět.
3. varianta: z Vlčího kopce po zelené na most u mlýna Skřipina - po červené proti proudu na modrou - serpentinou do kopce (nezkracovat modrou po stezce přes Pastýřku, ale pokračovat obloukem na modrou) - z modré SZ stále asfaltovou neznačenou cestou (Annastrasse) - přes Velkopolský dvůr do Náměště
4. varianta: z Vlčího kopce ne po značce, ale dlouhou serpentinou Annastrasse k brodu - napojení na modrou.
5. varianta: po modré do Březníka (románský kostel) - silnicí do Kralic (památník Bible kralické, tvrz a původně románský kostel)
6. varianta: možnost navštívit zříceninu Lamberk - v místě, kde se připojuje objížďka Pastýřky na modrou asi 00 m zpět po modré a v nepatrné prohlubni pokračováním po svahu lesní cestou až do příkopu Lamberka.

Rapotice - Silnicí do Ketkovic (klasicistní kostel, kovolitec pan Hřebíček) - červenou ke Ketkovskému mlýnu (s možností odbočení pohodlnou hřebenovou cestou na hrad Levnov a zpět) - dál Žlutou do Senorad (valy dřevěného hradiště zničeného kumány) Ze Senorad do Biskoupek (rodiště V.Nezvala) buď silnicí nebo žlutou na Biskoupský kopec (flora) a bez značky polní cestou do Biskoupek (malá biskoupská hadcová step) - po mostě do Hrubšic (renesanční tvrz pánů z Lipé, restaurace) - červenou přes Řeznovice (unikátní románský kostel jihofrancouzsko-severoitalského typu) - do Ivančic (renesančí dům pánů z Lipé - muzeum, gotický kostel a četné památky, keramika pana Jiřího Seky).

Náměšť - Zelená do Zňátek - beze značky polní cestou ke kasárnům - starou silnicí do Hartvíkovic (gotický kostel) - z Hartvíkovic na Kozlany - kolem pomníku padlých z 1. sv. války na okraj lesa - chatovou osadou - lesní cestou na skalní ostroh nad hradem Kozlovem (rozhled do údolí) - asi 100 m před koncem ostrohu vpravo "trampský slavín" - zpět do Kozlan - buď na Studenec a studenecké nádraží, nebo přes Koněšín (keramická dílna) na Studenec.

1. varianta: Hartvíkovice - Vilsonova skála (možnost horolezení), občerstvení, turistická ubytovna, kemp, koupání a vodní sporty v Dalešické přehradě. Červenou přes Třesovský most - stále po červené do Vladislavi.
2. varianta: z Hartvíkovic silnicí do Stropešína a Valče (renesanční zámeček) - silnicí do Chroustova, tam možnost napojení na červenou s odbočkou na zříceninu hradu Holoubek.
3. varianta: z Třesovského mostu silnicí do Stropešína a do Dalešic (barokní zámek, původně románský goticky přestavěný kostel - fresky, empírová hrobka, plastiky) - z Dalešic možnost navštívit Dukovanskou elekterárnu a napojit se zelenou na červenou značku (zřícenina Rabštejna) a po červené přes hráz Mohelenské přehrady do Mohelna.
4. varianta: ze Slavětic silnicí na Kramolín a před hrází Dalešické přehrady možnost napojení na červenou směrem k Rabštejnu
5. varianta: z Dukovanské elektrárny na Mohelno přes Dukovany (klasicistní zámek a park, gotický kostel)
6. varianta: z Dukovan směr na Jamolice, u kříže odbočit vlevo žlutou kolem hájovny - v záhybu lesa vpravo, po 400 m vlevo po lesní cestě z kopce na zříceninu Templštejna (v mapě chybně zakreslen téměř o 1 cm na západ). Z Templštejna je nutno vést kolo k Jihlavce - na červenou a možnost napojení na Hrubšice-Řeznovice-Ivančice

Památky

Barokní most
Most přes řeku Oslavu z r. 1737. Patří k nejstarším zachovaným kamenným mostům a je připodobňován ke Karlovu mostu. Je zdoben dvaceti sochami od J.Winterhaltera a A.Jelínka. Most je volně přístupný pro pěší.
Kostel sv. Jana Křtitele
Barokní kostel postavený v roce 1639 s obrazy nizozemského malíře Stolla a P.Trogera. Prohlídka možná po dohodě na faře v sousedství, tel. 568 623 955
Kaple sv. Anny ve Špitálku
Špitál s kaplí, postavený r. 1745 Kufštejny. Sochařská výzdoba je od J.Winterhaltera, obrazy od P.Trogera. Prohlídka možná po předchozím ohlášení v MěKS, tel.568620493
Hrobka Haugwitzů
Empírová hrobka vystavěná dle návrhu vídeňského architekta Josefa Kornhausela v letech 1822 - 1825, s mramorovými figurálními skulpturami od Josefa Kliebera. Prohlídka možná po předchozím ohlášení v MěKS, tel. 568 620 493
Sousoší Nejsvětější Trojice
Dílo sochaře Antonína Rigy z roku 1715, které zaujme při procházce náměstím.
Zámecká obora
Obora zaujímající plochu mezi Kralicemi a Náměští s chovem daňčí zvěře. Přístupná pouze v červenci a srpnu pro pěší a cyklisty.
Babylon
Zelený kopec s rozhlednou z roku 1831. So, Ne, svátky 13.00 - 17.00, od května do září, jinak po domluvě na tel. 568 645 317
Budišov
Renesanční zámek s rokokovou freskovou výzdobou s muzejní expozicí sbírek ptactva a zvěře.
Otevřeno: Květen - září, úterý - pátek 8.00 - 13.00 hod. sobota, neděle 9.00 - 12.00 hod., 14.00 - 17.00 hod.
Hromadné návštěvy je nutno domluvit předem na tel. čísle 568 875 198 nebo 568 875 212
Březník
Původně románský kostel Nanebevzetí p. Marie (zachovalá hlavní loď a věž) přestavěný kolem roku 1830.
Gloriet
Romantický, novogoticky upravený lovecký pavilónek, postavený kolem roku 1830.
Holoubek (na řece Jihlavě)
Zřícenina hradu, který byl postavený v první pol. 14. století. Jeho majitel Bohuš Payer ze Starče patřil k předním moravským pánům.
Jinošov
Zámek zvaný Schönwald - empírový letohrádek, centrum hudebního života Haugwitzů. Dnes ústav sociální péče - veřejnosti nepřístupný. První učitelské působiště otakara Březiny.
Jasenice
Pozdně romásnký kostel sv. Klimenta s věží ze 16. století.
Ketkovicá hrad (na řece Oslavě)
Zřícenina hradu postaveného ve 13. století. Výskyt teplomilné vegetace.
Kozlov
Trosky hradu, který střežil okolní statky třebíčského kláštera, jemuž patřila blízká ves Kozlany již od roku 1101.
Kralice nad Oslavou
Muzeum s nálezy archeologického výzkumu a dochovanými bratrskými tisky na místě bývalé tvrze - tiskárny Jednoty bratrské, kde byla vytištěna Bible kralická. V roce 1936 zde byl postaven jako první na světě Pomník knize. Otevřeno každý den kromě Po. (Prosinec, leden, únor, březen: 9-13 hod.; duben, květen, červen: 8-15 hod.; červenec, srpen, září, říjen: 8-16 hod.; listopad: 8-15 hod.) Tel. 568663619
Kraví hora (na řece Oslavě)
Zřícenina hradu postaveného po roce 1360. Sídlo loupeživých rytířů.
Lamberk (na řece Oslavě)
Zbytky hradu postaveného v roce 1370. Hrad patřil Janu Sokolovi z Lamberka, proslulému loupeživému rytíři, v jehož tlupě bojoval i Jan Žižka. Hrad byl rozbořen roku 1459.
Mohelenská hadcová step
60-ti hektarové chráněné území. Hradec, neboli serpentin je hornina jejíž chemické a fyzikální vlastnosti umožňují výskyt nanistitických neboli trpasličích forem rostlin. Mohelenská hadcová step je pro některé z nich nejsevernější lokalitou jejich výskytu v Evropě. V této rezervaci bylo popsáno kolem 60-ti nových druhů rostlinné i živočišné říše.
Rabštejn (na řece Jihlavě)
Hrady Kozlov, Holoubek a Rabštejn byly v minulosti násilně ovládnuty loupeživými rytíři - lapky a na příkaz zemského sněmu moravských pánů, který se konal v Meziříčí, byly roku 1446 rozbořeny.
Sedlecký hrad
Zřícenina gotického hradu na řece Oslavě. Zachovány jsou nepatrné zbytky zdiva.
Tasov
Barokní kostel sv. Petra a Pavla. rodiště a působiště Jakuba Demla, který je zde pochován.
Vodní nádrž Dalešice
Víceúčelové zařízení. Tvoří je dvě vodní nádrže, hlavní nádrž Dalešice a vyrovnávací nádrž Mohelno. Nejdůležitějším úkolem VND je zásobování JE Dukovany chladící vodou a dále také vlastní výroba elektrické energie. Prostředí VND je využíváno pro rekreaci, vodní sporty a rybolov. Celková kubatura přehrady činí 1,95 mil m3. Maximální výška hráze je 99,5 m. Celkový objem horní nádrže činí 127,3 mil m3, dolní nádrže 17,1 mil m3.
Vlčí kopec
Též "Heinrichslust", lovecký zámeček postavený v roce 1830.
Wilsovnova skála
Skalní stěna vynořující se z vod přehrady do výšky 33 m, která je oblíbeným cílem horolezců a nabízí nádherný pohled na romantickou krajinu přehrady.
© TJ SOKOL VÍCENICE